Home Tags Tư duy kinh doanh

tư duy kinh doanh

“Kinh doanh nhỏ” xuyên thái bình dương

Những người có điều kiện ra nước ngoài đều cảm thấy mức sống ở Trung Quốc còn quá khác biệt so với Mỹ hay...

Một bữa tiệc buffet có thể tiết kiệm 200 nghìn tệ

Khi công ty đang trên đà phát triển, các ông chủ đều sẽ quan tâm đến tốc độ phát triển, dốc sức mở rộng...

Hàng tồn kho cũng có thể là tiền

Rất hiếm có một doanh nghiệp nào có thể bán hết 100% sản phẩm mà mình làm ra trong một thời gian ngắn, không...

Hiểu bản tính con người, tránh được tình trạng lãng phí...

Trong hoạt động kinh doanh, để nâng cao tỉ suất lợi nhuận, mở rộng quy mô kinh doanh, doanh nghiệp thường đặt ra cơ...